OM VÅRE EIERE

Prima Holdig Trondheim As eies av Trondheim Kommune 60% og Røde Kors 40%. Prima Arena AS er et datterselskap i Prima Holdning Trondheim AS, og Kongsvegen Barnehage er en avdeling i datterselskapet.


VISJON

“Vi gir muligheter!”


Styrke den enkeltes mulighet i arbeidslivet, og utvikle virksomheters menneskelige ressurser!


Vi er en av landets største arbeids og inkluderingsbedrifter, og forvalter ulike arbeidsmarkedstiltak. Gjennom disse tiltakene, som kan være arbeidspraksis, opplæring og kurs internt eller eksternt, tilbys gode muligheter for å kvalifisere seg til ordinært arbeid. Vår hovedoppdragsgiver er NAV.


Tilbud og praksis i Kongsvegen Barnehage: 

Vi tilbyr arbeidstrening, praksis og opplæring som barnehageassistent, lærekandidater og barne- og ungdomsarbeidere. Tilbudet er dynamisk etter gjeldende behov og tiltak på markedet, i samarbeid med Prima AS og Prima Arena AS.


Tilrettelagte stillinger: 

Vi tilbyr per i dag 4 faste tilrettelagte stillinger kalt VTA i barnehagen. Dette er 4 verdifulle menn eller kvinner fordelt på våre avdelinger, og kjøkken. I tillegg til våre faste VTA-stillinger tilbyr vi også andre praksisplasser for arbeidsutprøving. Antallet vil variere etter kapasitet og behov. Barna er vårt hovedfokus, og deltagerne kommer inn i barnehagen som en ekstra ressurs i tillegg til fast personale.


Informasjon: 

Det er viktig for oss at dere som foreldre får god informasjon rundt vårt arbeids- og inkluderingstilbud i barnehagen. Vi oppfordrer deltagere i Kongsvegen barnehage til å presentere seg for foreldre. Avdelingen informerer når nye personer begynner på avdelingen. Spør oss gjerne om du lurer på noe.


Ansvar, sikkerhet og egnethet: 

Ved praksis i Kongsvegen Barnehage vurderes egnethet for barnehage før oppstart. Veiledere i Prima AS og Prima Arena AS har ansvaret for denne vurderingen, i samarbeid med styrer og pedagogiske ledere på avdelingen. Pedagogisk leder har ansvar for veiledning og daglig oppfølging i samarbeid med personalet på avdelingen. Deltagere går ikke ordinære vakter. Godkjent politiattest og signert taushetserklæring er en forutsetning.


Mer om våre eiere og tilbud kan du lese her:

www.prima-as.no