OM VÅRE EIERE

Kongsvegen Barnehage AS (Org nr 930 741 604) er et selskap i Prima-konsernet. Daglig leder i Kongsvegen Barnehage AS er Cecilie Skarsvåg. Morselskapet er Prima Holding Trondheim AS som eies av Trondheim kommune (60%) og Trondheim Røde Kors (40%).

 

VISJON


Sammen skaper vi muligheter


Styrke den enkeltes mulighet i arbeidslivet, og utvikle virksomheters menneskelige ressurser!


Prima er en av landets største arbeids og inkluderingsbedrifter, og forvalter ulike arbeidsmarkedstiltak. Gjennom disse tiltakene som kan være arbeidspraksis, opplæring og kurs internt eller eksternt. Her tilbys gode muligheter for å kvalifisere seg til ordinært arbeid. Vår hovedoppdragsgiver er NAV.


Tilbud og praksis i Kongsvegen Barnehage:
Vi tilbyr arbeidstrening, praksis og opplæring som barnehageassistent, lærekandidater og barne- og ungdomsarbeidere. Tilbudet er dynamisk etter gjeldende behov og tiltak på markedet, i samarbeid med Prima AS og Prima Arena AS.


Tilrettelagte stillinger:
Vi tilbyr per i dag 4 faste tilrettelagte stillinger kalt VTA i barnehagen. Disse fire er fordelt på våre avdelinger og kjøkken.


Informasjon:
Det er viktig for oss at dere som foreldre får god informasjon rundt vårt arbeids og inkluderingstilbud i barnehagen. Vi oppfordrer deltagere i Kongsvegen barnehage til å presentere seg for foreldre. Avdelingen informerer når nye personer begynner på avdelingen. Spør oss gjerne om du lurer på noe.


Ansvar, sikkerhet og egnethet:
Ved praksis i Kongsvegen Barnehage vurderes egnethet for barnehage før oppstart. Veiledere i Prima AS og Prima Arena AS har ansvaret for denne vurderingen, i samarbeid med styrer og pedagogiske ledere på avdelingen. Pedagogisk leder har ansvar for veiledning og daglig oppfølging i samarbeid med personalet på avdelingen. Deltagere går ikke ordinære vakter. Godkjent politiattest og signert taushetserklæring er en forutsetning.


Mer om våre eiere og tilbud kan du lese om her:
www.primakonsern.no