TROILLONGAN

Her er det 14 plasser for 1 og 2-åringer, i store og lyse lokaler, litt skjermet for de andre avdelingene. Her står bevegelse og fysisk aktivitet sammen med trygghet i sentrum. Den fysiske aktiviteten danner utgangspunkt og grunnlag for god utvikling på alle områder. Her er det 2 pedagogiske ledere og 3 assistenter som fast personal.

Kontaktinformasjon