Avdelingene har en rekke søskenpar og derfor et nært og godt samarbeid avdelingene i mellom. Det er derfor viktig at barna kan føle seg trygg på alle avdelingene og at søsken skal få treffe hverandre ofte gjennom dagen. Vi varierer opplegg og utflukter ved å dra på felles turer for hele barnehagen, avdelingsvis og i mindre grupper.


For mer informasjon: klikk på aktuell avdeling i menyen.

Kontaktinformasjon

UKESRYTMEN TIL AVDELINGENE:

MØTER: 

For å opprettholde et godt pedagogisk tilbud og samarbeid gjennomfører vi regelmessige avdelingsmøter, ledermøter, refleksjonsteam og assistentmøter. Det følger en fast turnus slik at hver avdeling har ett møte hver tredje uke. 


TURDAG: 

En dag i uken er fast turdag der vi legger turene til nærområdet og hovedsakelig i skogen rundt Saupstad skistadion. Der har vi faste turmål som er navngitt av barna. “Skumleskogen”, “Lavvoskogen” og “Klatreskoen” er populære turmål. Roen og stillheten som preger skogen er et fantastisk utgangspunkt for lek, og barna kan utforske området på sin egen måte. Faste turmål gir barna mulighet til å bli godt kjent og de får gjenoppdaget og utviklet leken sin videre fra gang til gang. Turene avsluttes med et felles “ferdaråd”, hvor både barn og voksne deler sine favoritt- øyeblikk fra turen.


KLUBBDAG: 

Barna er delt inn i aldersbestemte grupper på tvers av avdelingene der barna får mulighet til å bli bedre kjent med alle barna i barnehagen på sin alder. Vi har klubbdag èn dag i uken og hver gruppe rullerer mellom å ha aktivitetene tur, idrettslek og forming. 


AKTIVITETSDAG: 

En dag i uka har avdelingene aktivitetsdag der idrettslek står i fokus. Idrettslekene preges av årstidene, men fokus for alle aktivitetene er barns mestring, lek og bevegelsesglede. Aktivitetene vi rullerer mellom er hovedsakelig ski, skøyter, turn og ulike ballaktiviteter, sykling og orientering. Om vinteren har vi faste dager der de eldste barna på avdelingene drar til Dalgård ishall, og på høsten har vi faste dager der hele barnegruppa leier turnhallen i Granåsen.


ÅPEN DAG: 

Vi har alltid en åpen dag i uka, der vi ikke har noen fastlåste planer og aktiviteter. Barna får medvirke og komme med ønsker for hva de har lyst å holde på med, og vi har fokus på å roe ned med valgfrie bordaktiviteter og samlingsstund. 


“Dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert” – Pippi Langstrømpe