ARBEID- OG INKLUDERINGSBEDRIFT

Kongsvegen barnehage tilbyr arbeidstrening og opplæring til barnehageassistent.

Det er også noen som tar lærlingetiden sin hos oss for å ta fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider. I tillegg kan vi også ha noen på arbeidspraksis på kjøkkenet, renhold og vaktmester i barnehagen.

Gjennom Prima Kvalifisering kan du i barnehagen møte kandidater som er på hovedsaklig 3 ulike tiltak:

Arbeidsforberedende tiltak

AFT er et tiltak for de som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før de går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. Når du deltar på tiltaket arbeidsforberedende trening, får du opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging med mål om å skaffe arbeid.


Lærekandidat

Prima har siden august 2013 hatt et samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune (TFK) vedrørende lærekandidater. Lærekandidatene er elever med opplæringsrett i videregående skole, med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenne­prøve. De fleste av våre lærekandidater har grunnkompetanse som mål i opplæringstiden.


Lærekandidatene følger utvalgte individuelle mål oppsatt etter ordinær læreplan i faget med sikte på et kompetansebevis. Det stilles ingen formelle krav i lov eller forskrift, opplæringen tilpasses individuelt.

Jobbsmak

En mulighet til å prøve seg i ulike jobber over en kort periode.

Innsøking

All innsøking skjer via NAV.

Hovedmål for Prima AS

Styrke den enkeltes mulighet i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring.