TEMAPERIODER

Året deles inn i temaperioder. Disse periodene tar utgangspunkt i overordnede mål, våre satsningsområder, barnehageloven og rammeplan

AUGUST - TILVENNING/OPPSTART

MÅL:

Skape trygghet og tilhørighet

SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER
- GRUNNLEGGENDE BEVEGELSE OG IDRETTSLEIK

MÅL:

Tilrettelegge for barnas motoriske utvikling og øke erfaringsgrunnlaget for grunnleggende bevegelser

Skape trygge relasjoner og gode vennskap

DESEMBER - JUL

MÅL:

Gi barna kjennskap til juletradisjoner og høytid

JANUAR, FEBRUAR OG MARS - VINTERIDRETT

MÅL:

Gi barna erfaringer med vinteridrett

Tilrettelegge for barns medvirkning i egen hverdag

APRIL, MAI OG JUNI - SOMMERIDRETT

MÅL:

Gi barna erfaringer med sommeridrett

Barna skal få kjennskap til vårtegn i naturen

TEMAUKER 

I september, oktober, november, januar, februar, mars og april vil vi i snitt ha en uke i hver måned der vi har ekstra fokus på et tema.. Da setter vi alle faste aktiviteter på "pause", og har barnas interesser og medvirkning i sentrum. Dette utføres med våre målsettinger, og rammeplanens fagområder som bakgrunn. Nå ser vi frem til mange spontane og kreative uker.