Temaperioder

Lengden på periodene kan variere. Disse periodene bygger på både våre egne satsingsområder og rammeplan.

AUGUST - TILVENNING/OPPSTART

Mål: Skape trygghet og tilhørighet.

SEPTEMBER - OKTOBER OG NOVEMBER - GRUNNLEGGENDE BEVEGELSE

Mål: Tilrettelegge for barnas motoriske utvikling og øke erfaringsgrunnlageti forhold til grunnleggende bevegelser.

DESEMBER - JUL

Mål: Gi barna kjennskap til norske juletradisjoner.

JANUAR - DANSEFEBER

Mål: Skape glede gjennom dans og musikk

FEBRUAR, MARS OG APRIL - VINTERIDRETT

Mål: Gi barna erfaringer med vinteridrett.

MAI, JUNI OG JULI - SOMMERIDRETT

Mål: Gi barna erfaringer med sommeridrett.