Temaperioder

Lengden på periodene kan variere. Disse periodene bygger på både våre egne satsingsområder og rammeplan.

AUGUST - TILVENNING/OPPSTART

Mål: Skape trygghet og tilhørighet.

SEPTEMBER - OKTOBER OG NOVEMBER - GRUNNLEGGENDE BEVEGELSE

Mål: Tilrettelegge for barnas motoriske utvikling og øke erfaringsgrunnlaget i forhold til grunnleggende bevegelser.

DESEMBER - JUL

Mål: Gi barna kjennskap til norske juletradisjoner.

JANUAR, FEBRUAR OG MARS - VINTERIDRETT

Mål: Gi barna erfaringer med vinteridrett.

APRIL, MAI, OG JUNI - SOMMERIDRETT

Mål: Gi barna erfaringer med sommeridrett.