TEMAPERIODER

Året deles inn i temaperioder. Disse periodene tar utgangspunkt i overordnede mål, våre satsningsområder, barnehageloven og rammeplan

AUGUST - TILVENNING/OPPSTART

MÅL:

Skape trygghet og tilhørighet

SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER
- GRUNNLEGGENDE BEVEGELSE OG IDRETTSLEIK

MÅL:

Tilrettelegge for barnas motoriske utvikling og øke erfaringsgrunnlaget for grunnleggende bevegelser

Skape trygge relasjoner og gode vennskap

DESEMBER - JUL

MÅL:

Gi barna kjennskap til juletradisjoner og høytid

JANUAR, FEBRUAR OG MARS - VINTERIDRETT

MÅL:

Gi barna erfaringer med vinteridrett

Tilrettelegge for barns medvirkning i egen hverdag

APRIL, MAI OG JUNI - SOMMERIDRETT

MÅL:

Gi barna erfaringer med sommeridrett

Barna skal få kjennskap til vårtegn i naturen

PROSJEKT 

Alle avdelingene jobber med langvarige prosjekter innen læringsmiljø. Vi er med på et prosjekt i samarbeid med DMMH og Trondheim Kommune som heter REKOM. Avdelingene har forskjellige temaer på prosjektene. Vi har tatt utgangspunkt i barnas interesser og jobber videre med dette.