Kongsvegen Barnehage

- idrett og friluftsliv

Kongsvegen Barnehage er en privat barnehage som eies av Prima Holding Trondheim AS. Barnehagen åpnet oktober 2006 og har 62 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barna fordeles på 3 avdelinger, hvorav en småbarnsavdeling, en aldersblandet avdeling og en storbarnsavdeling. Vår profil er idrettsleik og friluftsliv. I Kongsvegen Barnehage vil vi legge opp til et tilbud der fysisk utfoldelse, og idrettslek er sentralt. Aktivitetene vil foregå inne, og ute på ulike utearenaer.

Barnehagens åpningstid er fra 07.15 - 16.45

Planleggingsdager 2020/2021

24. januar

19. juni

14. august

8. - 9. oktober

29. januar - 2021

18. juni - 2021