Planleggingsdager 2019-2020

16. august

10. oktober

11. oktober

24. januar

19. juni

Kongsvegen Barnehage

- idrett og uteaktiviteter

Kongsvegen Barnehage er en privat barnehage som eies av Prima AS. Barnehagen åpnet oktober 2006 og har 62 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barna fordeles på 3 avdelinger, hvorav en småbarnsavdeling, en søskenavdeling (0-6 år) og en storbarns avdeling. Kongsvegen Barnehage profil er idretts og friluftsliv. I Kongsvegen Barnehage vil vi legge opp til et tilbud der fysisk utfoldelse, og idrettslek er sentralt, Aktivitetene vil foregå inne, og ute på ulike ute arenaer.

Barnehagens åpningstid er fra 07.15 - 16.45