Planleggingsdager 2020/2021
24. januar

19. juni

14. august

8. - 9. oktober

29. januar - 2021

18. juni - 2021

Kongsvegen Barnehage

- idrett og uteaktiviteter

Kongsvegen Barnehage er en privat barnehage som eies av Prima AS. Barnehagen åpnet oktober 2006 og har 62 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barna fordeles på 3 avdelinger, hvorav en småbarnsavdeling, en søskenavdeling (0-6 år) og en storbarns avdeling. Vår profil er idrettsleik og friluftsliv. I Kongsvegen Barnehage vil vi legge opp til et tilbud der fysisk utfoldelse, og idrettslek er sentralt. Aktivitetene vil foregå inne, og ute på ulike ute arenaer.

Barnehagens åpningstid er fra 07.15 - 16.45