Om barnehagen

Barna skal få kjennskap med ulike typer idretter gjennom allsidig idrettsleik. Vi viderefører vårt populære aktivitetstilbud turn med å fortsette med turer til turnhallen. I tillegg til dette har vi tre andre hovedområder. Disse er: ball-leik, sykkel og ski. Vi legger også vekt på et sunt og godt kosthold. Vi har eget kjøkkenpersonell og 4 måltider for dagen. Barnehagen ligger på parkeringsplassen til Saupstad skistadion i Trondheim og hører med til Heimdal distrikt.

Besøk oss på Facebook

Her finner du oss