PEDAGOGISK PLAN

BARNEHAGENS PROFIL:

Idrett og friluftsliv

HOVEDMÅL:

"En sunn, aktiv og variert hverdag"

VISJON:

"Ditt førstevalg!"

VERDIER:

Respekt, arbeidsglede, kompetanse og utvikling

FRILUFTSLIV:

Tur på ulike arenaer med hovedvekt på marka i nærområdet til barnehagen

IDRETTSLEIK:

Turn, ballaktivitet, sykling og ski