Kongsvegen Barnehage

- idrett og friluftsliv

Kongsvegen Barnehage er en privat barnehage som eies av Prima Holding Trondheim AS. Barnehagen åpnet oktober 2006 og har 62 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barna fordeles på 3 avdelinger, hvorav en småbarnsavdeling, en aldersblandet avdeling og en storbarnsavdeling. Vår profil er idrettsleik og friluftsliv. I Kongsvegen Barnehage vil vi legge opp til et tilbud der fysisk utfoldelse, og idrettslek er sentralt. Aktivitetene vil foregå inne, og ute på ulike utearenaer.

Barnehagens åpningstid er fra 07.15 - 16.45

 

Planleggingsdager 2022

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 

 

Fredag 28. januar

Fredag 24.juni

Fredag 19. August

Torsdag 13. Oktober

Fredag 14. Oktober

 


Sommerstengt:
Kongsvegen Barnehage holder stengt i ukene 28, 29 og 30.