Vår eier - Prima

Kongsvegen barnehage eies av Prima.

Prima AS er et aksjeselskap, stiftet 12. mars i 1992.
Org. nr. 964 652 988

Prima eies av:

  • Trondheim kommune (60 %)
  • Trondheim Røde kors (40 %)

Prima er en attføringsbedrift som har ca 200 fast ansatte.I tillegg er det til enhver tid ca 100 personer i tilknytningtil selskapet gjennom ulike tiltak.

Administrasjon, samt noen produksjonsavdelingerligger i Idrettsveien 2 på Heimdal. De øvrige avdelingeneer spredt rundt i Trondheim.

Se også: www.prima-as.no