Slagord og visjon

Slagord

Kongsvegen barnehage - med fokus på idrett og uteaktivitet.
En sunn, aktiv og variert hverdag, både ute og inne.


Visjon

Kongsvegen barnehage skal være førstevalget gjennom høy kvalitet.