Attføringsbedrift

Kongsvegen barnehage tilbyr arbeidstrening og opplæring til barnehageassistent.

Det er også noen som tar lærlingetiden sin hos oss for å ta fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider. I tillegg kan vi også ha noen på arbeidspraksis på kjøkkenet, renhold og vaktmester i barnehagen.

Gjennom Prima Kvalifisering kan du i barnehagen møte deltakere som er på hovedsaklig 3 ulike tiltak:

Avklaringskurs

Dette er et tiltak hvor deltager får veiledning, kartlegging og utprøving av sin arbeidsevne.

APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet):

Dette er et tiltak som tilbys de med liten eller ingen arbeidserfaring, har vært ute av arbeidslivet i lengretid eller av andre grunner har behov for en periode med arbeidstrening.

AMB (tiltak i arbeidsmarkedsbedrift):

Dette er et tiltak hvor målet er å gi deltager høyere reell arbeidsstrening og formellkompetanse (fagbrev, lærlinger, kurs) gjennom tilrettelagt opplæring og arbeid.

Innsøking

All innsøking skjer via NAV.

Hovedmål for Prima AS

Styrke den enkeltes mulighet i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring.