A-barnehagene

Sterke sammen, unik alene!

A-barnehagene er er en del av bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Vår funksjon er å være et samarbeidsorgan for barnehager som jobber med arbeidsrettede tiltak. 


Vi skal sammen sikre utvikling av den faglige kvaliteten i medlemsbarnehagene, samtidig som vi har fokus på nasjonalt samarbeid. En forutsetning for medlemskap er at barnehagen er en underavdeling i en bedrift med arbeidsrettede tiltak. Kongsvegen barnehage er en A-barnehage.

A-barnehagene har en en styringsgruppe som tar seg av den daglige og overordnede driften. Alle medlemsbarnehager deltar i egen nettverksgruppe. De fleste gruppene er satt sammen etter geografisk beliggenhet. Nettverkene har årlige samlinger og skal sikre et kontinuerlig og godt samarbeid mellom de enkelte a-barnehagene i Norge.

Målsettingen til nettverket

• Danne grunnstrukturen for et samarbeid mellom a-barnehagene
• Øke kvaliteten på attføringsarbeidet i a-barnehagene
• Skape fellesskap mellom a-barnehagene
• Synliggjøre a-barnehagene på barnehagemarkedet.


Ønsker du mer informasjon om A-barnehagene?
Les: www.abarnehagene.no